Գանձ չափոյ, կշռոյ, թւոյ եւ դրամից բոլոր աշխարհի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա