Հայկական միջնադարեան ժողովրդական երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ասատուր Մնացականեան, Հայկական միջնադարեան ժողովրդական երգեր, Երեւան, 1956։