Տնտեսական գործարքների մասին գրառումները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԵՒՈՆ ԽԱՉԻԿԵԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՄԷՋ ԵՒ ՆՐԱՆՑ ԱՂԲԻՒՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ, - «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ», 5, 1960, էջ 21-42