Դրուագներ Հայաստանի XIV-XVIII դարերի պատմագրութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուայնացումն իրականացուել է շնորհիւ՝ 

ԶԱՔԱՐԻԱ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ՔԱՆԱՔԵՌՑԻ - Դաւիթ Մխիթարեան

ԳՐԻԳՈՐ ԴԱՐԱՆԱՂՑԻ - Ջեմմա Նիկողոսեան

ԶԱՔԱՐԻԱ ԱԳՈՒԼԵՑԻ - Գոռ Խաչատրեան

ԵՐԵՄԻԱ ՉԵԼԵՊԻ ՔՅՈՄՈՒՐՃԵԱՆ - Սամուէլ Յարութիւնեան

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ - Ռաֆիկ Մելիքեան

ԱՌԱՔԵԼ ԴԱՒՐԻԺԵՑԻ - Էդուարդ Մկրտչեան

ԹՈՎՄԱ ՄԵԾՈՓԵՑԻ - Էլիսաբեթ Դաշտոյեան