Ամիտայի արձագանգներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տիգրան Մկունդ, Ամիտայի արձագանգներ, Նիւ Ճէրզի, 1950