Ս. Ղազարի Մատենադարանը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. ՍԱՀԱԿ ՃԵՄՃԵՄԵԱՆ, ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ (ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՈՒՂԵՑՈՅՑ)


Էլ-գիրքը պատրաստուել է ըստ հետեւեալ ուսումնասիրութեան

 

Հ. Սահակ Վրդ. Ճեմճեմեան, Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեան ի Վենետիկ։ Հտ. Դ (էջ Ե-ԽԷ) եւ Հտ. Ե (էջ Ա-ԺԸ), Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1993, 1995։