Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աչերդ ծով, խիստ փառաւոր,
Արտեւանունքդ սեաւ աղվոր,
Ուներդ երկայն կամարաւոր.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Բերանդ փոքր, բարակ շրթունքդ,
Ճերմակ մարգարիտ ատամունքդ,
Լուս կու տայ կզակդ եւ մատունքդ.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Բոլոր անձամբ ես խիստ աղվոր,
Ամէն կիւզելի թագաւոր,
Զքեզ կու սիրեմ սրտիվ բոլոր.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Դու ես զիւմպիւլ եւ ըրղյվան,
Մէնէվշէ, խարէնֆիլ, շուշան,
Ծօցդ է տեղի ի բնակութեան.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Մտայ ես այգին շուրջ գալու,
Իմ սրտին եղըն հալելու,
Չես ի գալ օր մի պագ տալու.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Երամ կապես հետ հարսներուն,
Ճեմես ի հետ աղջիկներուն,
Եփեցաւ սիրտս ի ձեր սիրուն.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Այլ չեմ կարել համբերելու,
Եափ չունիս ողորմելու,
Կամաչեմ հալս արզ անելու.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Շապիքիդ փողպատն է նախշուն,
Ձեռքիդ դաստառակն է էպիրշում,
Խելքս կերթայ, երբ կու տեսնում.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Զիս ի քենէ է՞ր զատեցիր,
Զքեզ կու սիրեմ ես, գիտացիր,
Սիրով արի, ինձ մօտեցիր.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Ես դուսն եմ, ձագերն ի բունըն,
Արի երթանք ի մեր տունըն,
Թէ չէ կերթամ ես ձեր տունըն:
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Հետ քեզ խմեմք զանուշ գինի,
Ուրախանամք, իմ նազելի,
Թող չարկամին սիրտն մաշի.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Ճորով գտի ըզքեզ ի հոս,
Ժուռ գալով ես շատ դարուփոս,
Դու ես Լօխման եւ Ճալինոս.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Երթանք շուրջ գանք հետ քեզ այգին,
Պիւլպիւլն եկեալ ի տես վարդին,
Արա տէրման սրտիս տէրտին.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես:

Քո քովէդ չեմ երթալ այլ տեղ,
Ո'չ լեռներն, ո'չ քաղաք, ո'չ գեղ,
Տեսդ է բժիշկ, համբուրդ` դեղ.
Գեղեցիկ, գովելի, լոյս երես: