ԿԵՍԱՐԱՑԵԱՆ ԵԼՊԻՍ

(1830-1913)՝

Առաջին հայ կին խմբագիրը (1861-ին հիմնել էր «Կիթառ» ամսագիրը)։

Առաջին հայ կին գրողը, որ տպագրական շարուածքով տեսաւ իր գիրքը։