ՕՆՆԻԿ ՉԻՖԹԷ-ՍԱՐԱՖ

(ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱԲԻՍՈՂՈՄԵԱՆ) (1874-1932)