Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-3

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա