Ստորագրութիւն Ուղեւորութեան յԵրուսաղեմէ ի Կ. Պօլիս

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էլ-հրատարակութեան աղբիւրը՝ 

Ստորագրութիւն ուղեւորութեան Գրիգորի Շղթայակրի պատրիարքի Ս. Աթոռոյս յԵրուսաղէմէ ի Կ. Պօլիս (6 մայիս 1736-15 սեպտ: 1740), - «Սիօն», 1866, էջ 122-127, 141-143, 184-190: