Ճանապարհորդութիւն յԵւրոպայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ք[երոբէ] Պ[ատկանեան] Նշխարք մատենագրութեան հայոց. Ս. Պետերբուրգ, 1884, էջ 5-23