Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խ զանցանս, որ ես գործեալ եմ,
Զաչերս արեամբ լցեալ եմ,
Զհոգիս սեւացուցեալ եմ.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Ա~յ, վա~յ, որ խաբեցայ ես,
Զօրէնքն մոռացայ ես,
ԶԱստուած բարկացուցի ես,
Զպատուիրանն անցայ ես.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Չարին դարան դարձայ ես,
Չարօք զիս կորուսի ես,
Կապիչ չարին դարձայ ես,
Անբաւ բեռինս բարձի ես.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Այս կեանքս ինձի մահ բերէ,
Զբազումս ինձ թշնամանէ,
Սուտ սէրն զիս խոցեալ է,
Զհոգիս մեղօք լցեալ է.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Տեսէք, զի յիմարեալ կամ,
Մեղօք հիւանդացեալ կամ,
Լեղոյ պէս դառնացեալ կամ,
Զերդ քար, անբանացեալ կամ.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

՚Ւիւսեմ զողբումն լալոյ,
Վայ եւ եղուկ ինձ տալու,
Հառաչ եւ ձայն բառնալու,
Հարակերպ վտակ հոսելու.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Րոտիւ ցաւն նեղէ զիս
Եւ մեղքն պաշարեալ զիս,
Ամօթն դեգերեաց զիս,
Անցանքն յոյժ նեղեաց զիս.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Վա՛յ զիս յաստէնս ի վերջինս,
Ի կեանքս, ի գերեզմանիս,
Չի փտիր մարմինս ի հողիս,
Տապանս իմ յերերմնիս.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ:

Այս կեանքս է նման ձիւնի
Ու ծանր ու մեծ հեղեղի,
Կարկուտն, եղեմն, որ հոսի,
Ապականէ ու տանի.
Ստեղծող Տէր, ես մեղայ քեզ,
Գթա եւ ողորմեա ինձ: