Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երկու բլբուլ բաղին միջումն խօսէին, խօսէին,
Չի գիդացի, թէ ո՞րն էր ո՞ւմ համարին, համարին,
Քաղցր ձայնիւ մէկ-մէկու հետ խօսէին, խօսէին,
Անոշ թվեալ իմ բերանիս համարին, համարին:

Առաջ Եւան, որ ստեղծեց Ադամայ, Ադամայ,
Չար թշնամին իւրեան դանն էր Ադամայ, Ադամայ,
Մեք այն մեզի համին հայրին համարին, համարին:

Վարար գետ էր, որ բերէին ասելով, ասելով,
Դարդն շատ է, չի քաշիլ, հա'յ, ասելով, ասելով,
Իշխան մարդիք այս բանքեր համ արին, համ արին:

Թուրն քաշեաց, սասանեաց զիս, խաղ արին, խաղ արին,
Սօհբաթ արին, վարըս առին, խաղ արին, խաղ արին,
Եարա՞պ աստուած, նոքա ինչի՞ համար ին, համար ին:

Շօշափ բերին միայն տերին` Նազարին, Նազարին,
Քոյ հասրաթէդ ծառայ աշըղ Նազարին, Նազարին,
Արտասունքն համ ջուր եղեւ, հա'մ արին, հա'մ արին: