Սիւնեաց Օրբէլեանների Բուրթէլեան ճիւղը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԵՒՈՆ ԽԱՉԻԿԵԱՆ, ՍԻՒՆԵԱՑ ՕՐԲԷԼԵԱՆՆԵՐԻ ԲՈՒՐԹԷԼԵԱՆ ՃԻՒՂԸ, - «Բանբեր Մատենադարանի», 9, Երեւան, 1969, էջ 173-199