Գրականագիտութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էլ-հրատարակութեան աղբիւրը՝


ՌԸՆԷ ԿԻԼ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի, Թիւ 12 (596), 20 Մարտ, 1904, էջ 145-147։

ՀԻՆԵՐԸ ԵՒ ՆՈՐԵՐԸ-  «Ծաղիկ», 1904, 13 Մարտ, թիւ 11, էջ 133։

ԱՊԱՍԵՐՈՒՄԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋՈՑԱՒ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի, թիւ 14 (598), 3 ապրիլ 1904, էջ 169-170։

ԱՊԱՍԵՐՄԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ   - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի, թիւ 15 (599), 10 ապրիլ, 1904, էջ 182-183։

ԿԱՆԱՑԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ (ՆՕԹԵՐ) - «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ», 38րդ տարի, 11 Մարտ, 1908, Թիւ 11, էջ 241-247։

ՊԱԼԶԱՔԻ ՎԷՊԵՐԸ ԵՒ ԻՐ ԿՆՈՋ ՏԻՊԱՐՆԵՐԸ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 16րդ տարի. Թիւ 25 (564), 19 Յուլիս, 1903, էջ 293-295։

ՊԱԼԶԱՔԻ ԿՆՈՋ ՏԻՊԱՐՆԵՐԸ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, Թիւ 30 (569), 23 Օգոստոս, 1903, էջ 353-354։

ՎԷՊԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ - «ՄԱՍԻՍ» շաբաթաթերթ,   55րդ տարի. Նոր շրջան, Թիւ 12, 10 Փետրվար, 1907, էջ 223-225։

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ «ՏՕՄԻՆՕ»ԻՆ - «ՄԱՍԻՍ» շաբաթաթերթ, 55րդ տարի. Նոր շրջան, Թիւ 27, 26 Մայիս, 1907, էջ 546-547։

ԳՐԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ - «Հայաստանի կոչնակ», 1924, Փետրուար 9, թիւ 6, էջ 168-170։

ՌԸՆԷ ԿԻԼ - «Հայաստանի կոչնակ», 1926, Յունուար 2, թիւ 1, էջ 22-24։

ՌՈՒԲԷՆ ՈՐԲԵՐԵԱՆ - «Հայաստանի կոչնակ», 1931, Ապրիլ 4, թիւ 14, էջ 428-429։

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԳՐՈՂՆԵՐ. ՇԱՐԼ ՎԻԼՏՐԱՔ   - «Հայաստանի կոչնակ», 1931, Յուլիս 25, թիւ 14, էջ 428-429։

ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ - «ՆՈՐՔ» Գրական, հասարակական յեվ քաղաքական հանդես. 1928, գիրք առաջին, Յերեվան, 1927, էջ 220-234։

ՆՈՐ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԸ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԵՏ-ՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԷՋ - «Խորհրդային Հայաստան», 1926, թիւ 297 (25 դեկտեմբեր), թիւ 298 (26 դեկտեմբեր), թիւ 300 (29 դեկտեմբեր), թիւ 301 (30 դեկտեմբեր)։