ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ ԳԵՂԱՄ

Ծնած է Պօլիս 1883ին։

Ուսումը ստացած է Կէտիկ Փաշայի ազգ. դպրոցը՝ Վարդգէսի եւ. Շանթի շրջանին։ Պատանի հասակէն լրագրական ասպարէզ իջնելով, «Մանզումէ»ի խմբագրատունն ըրած է իր տէպիւն. իսկ Ազատամարտի երեւումէն մինչեւ խափանումը մնայուն խմբագիրը եղած է նոյն թերթին։

Մտերմին՝ Շ. Միսաքեանի հետ 16 Դեկտ. 1908ին կ’սկսի հրատարակել Ազդակ գր. հանդէսը (41 թիւ)։

Իսկ վերջերը Մեհեանը Կ. Զարեան եւ Յ. Քիւֆէճեանի հետ։ Խոստմնալից տաղանդ մը։ Ունի գրական գողտրիկ էջեր։

— Դաշնակցական։