Ամբողջական երկեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԵՂԱՄ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ, ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ. Արձակ էջեր, պատմուածքներ ու զանազանք, Փարիզ, 1931
(«Նահատակ գրագէտներու բարեկամներ» մատենաշար, թիւ 4)