ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ ԺԱԳ (ՓԱՅԼԱԿ)

Ինքնակենսագրութիւն. —

Ծնած եմ Գօնիա 1880 Յունիսին, եւ. հոն ստացած նխն. կրթութիւնս։ 1896ին յաճախած եմ Պէրպէրեան, յետոյ Ւզմիրի Ամերիկեան վարժարանը 2 տարի, եւ մտած առեւտր. ասպարէզ։ 1904ին անցնելով ծննդավայրս՝ 5 տարի իբր թարգման մնացած եմ անգլ. հիւպատոսին մօտ, այդ ժամանակամիջոցին ալ 1 1/2 տարի փոխանորդութիւնը վարած՝ նոյնին բացակայութեանը։ 1909ին կրկին Պօլիս անցնելով, տնօրէն կարգուեցայ «Շէհպալ» հանդէսին։ Առաջին գրութիւնս հրատարակուած է «Սուրհանդակ»ի մէջ, երգիծական կէս-երկվայրկենական մը։ Յետոյ աշխատակցած եմ պօլսահայ թերթերու, հանդէսներու եւ տարեցոյցներու։ Տ. Ա.ի «Մասիս»ներուն մէջ երեւցած Վ. ծածկանունով ոտանաւորներս տեսակ մը թղթակցութիւններ էին՝ ուղղուած անո՛ր որ այսօր կինս է եղած։

— Երկերս. Առաջին սէրը (վիպակ դպրոցական կեանքէս), Ներաշխարհ, Բոցեր եւ Ընկ. (երգիծատետր) եւ Այրիախնամ-Որբախնամի ընդարձակ Տեղեկագիրը երբ. կ’անդամակցէի նոյն Յանձնաժողովին (1911-2)։ Մտադիր եմ հրատարակել քերթուածներուս հաւաքածոն եւ «Հ. Հայնէի լաւագոյն էջերը», նաեւ անգլ.է թարգմանած Քօնընտօյլի «Մեծ Ստուերը» վէպը (Նաբօլէօն)։ Գաւառի զաւակ, մասնաւոր սէր մը ունեցած եմ որսորդութեան։

— Նախասիրած հեղինակներս. Ռօսթան, Լամարթին, Տը Ռէնիէ, Հայնէ, Բռիւտօմ, Սիլվէսթր եւն., որոնցմէ ունիմ խել մը թարգմանութիւններ։

* * * Փայլակ ազգ. երեսփոխան ընտրուած էր իր ծննդավայրէն։