Տեղեկագիր այրիախնամ յանձնաժողովի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ

Կ. Պոլիս, 11 Սեպտ. 1912

Այրիախնամ Յանձնաժողով

 

 

 

Ամենապատիւ Սրբազան Հայր,

Կիլիկեան դէպքերու հետեւանքով, այրիները խնամելու համար, Ազգ. Կեդր. Պատ. Վարչութեան Քաղաք. Ժողովէն 1910 Սեպտ. 11 թուակիր պաշտօնագրով կազմուած յանձնաժողովս, պատիւ ունի իր երկամեայ պաշտօնավարութեան տեղեկագիրը մատուցանելու Պատ. վարչութեան նկատառումին։

Այս առթիւ, Ձեր Բարձր. Սրբազնութեան եւ Ազգ. Վարչութեան կողմէ յանձնաժողովիս հանդէպ ցոյց տրուած Վստահութեան ու աջակցութեան համար շնորհակալութիւն կը յայտնենք։

Եւ, որովհետեւ յանձնաժողովիս անդամները, երկամեայ պաշտօնավարութենէ մը յետոյ յոգնած կը զգան ինքզինքնին նոյն ճամբուն մէջ իրենց ազգային պարտականութիւնները շարունակելու համար, կը խնդրենք որ բարեհաճիք ընդունիլ մեր հրաժարականը եւ նոր ձեռքերու յանձնել գործը։

Կը մնանք խորին յարգանքով

ի Դիմաց Այրիախնամ Կեդր. Յանձնաժողովի

 

Վ. Ատենադպիրի                 Ատենապետ

Լ. Տնտեսեան Ե. Ն. Շիրինեան

 

Ամենապատիւ

Տ. Տ. Յովհաննէս Ս. Արքեպ. Արշարունի

Պատրիարք Թուրիքիոյ Հայոց եւ Նախագահ Ազգ. Կեդր. Վարչութեան Քաղ. Ժողովին։