Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-4

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա