Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-5

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա