Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-6

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա