Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-8

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա