Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-11

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա