Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-12

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա