Սանահնի վանքը եւ նրա արձանագրութիւնները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա