1600եան դեղագիր մը գտնուած Վենետկոյ մէջ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա