Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻՄ ՏԷՐ ԵՒ ՍՏԵՂԾՈՂ ԱՍՏՈՒԱԾ

Իմ տէր եւ ստեղծող աստուած,
ամէնից ես դու ողորմած.
Իսկ ես վասն է՞ր եմ անկած,
՚ւ ի օտար աշխարհ վտարած:

Ամէնքն են իւր տեղ նստած,
մեծամեծ փառաց են հասած,
Իսկ ես ամէնէն զրկած,
խիստ ողորմ սիրելեաց զատած:

Աւաղ թէ զտեղս ալ առին
՚ւ իմ փոխան զայլ ոք կացուցին,
Զիմ անունս մեռած հանին,
՚ւ ի ժառանկ գրէն ջնջեցին:

Տէրն օգնէ ամէն ղարիպին,
հասցնէ զիւրենք մուրատին,
Հասցուր եւ զիս իմ ուխտին,
ողջ պահէ՛ հոգի ՚ւ ի մարմին: