Արտազի հայկական իշխանութիւնը…

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

4. Պարոնտէր Զաքարիա Ծործորեցին եւ իր գերդաստանը

Ժամանակակիցների կողմից «Էքսարխօս Հայոց» կոչուած [1] եւ գերադրական տիտղոսներով մեծարուած [2] Զաքարիա արքեպիսկոպոսը որդին էր պարոն Մանուէլի։ Այս իշխանաւորի մասին սկզբնաղբիւրները ժլատ են, անտարակոյս նա եղել է Տիրացու եպիսկոպոսի մերձաւոր ազգականներից մէկը (հաւանաբար եղբայրը), եւ մեծ դեր կատարել Արազի հայկական իշխանութեան տնտեսական ու քաղաքական դիրքերն ամրապնդելու գործում։ Սիւնեաց մետրոպոլիս Յովհան-Օրբելը Զաքարիային հասցէագրած իր մի նամակում գրում է. «Դու գիտես, որ մեր հարքն ամենեքին մի էին լեալ ըստ մարմնոյ բարեկամութեան եւ հոգեւորի» [3] ։Ուշագրաւ այս տողերն իրաւունք են տալիս եզրակացնելու, որ նամակի գրութիւնից առնուազն միքանի տասնամեակ առաջ (շուրջ XIII դ. 70-80-ական թթ. ) Առաքելոց աթոռին եպիսկոպոսներ պարգեւող գերդաստանը ամրապնդել էր աւատատիրական իր իրաւունքներն Արտազի շրջանում, եւ «ըստ մարմնոյ» ազգակցական կապեր հաստատել Սիւնեաց Օրբէլեանների հետ։

Պարոն Մանուէլը, Զաքարիայից բացի, ունեցել է եւս չորս որդի՝ Պետրոս, Սարգիս, Խութլուբուղա եւ Արղութ (վերջին անուան վերծանութիւնը կասկածելի է)։ 1315 թ. Ս. Թադէի վանքում շարադրուած մի յիշատակարանում գրիչ Ռստակէսը Արտազի շրջանի հոգեւոր ու աշխարհիկ առաջնորդներ յիշատակում է ե՛ւ Զաքարիա եպիսկոպոսի, ե՛ւ նրա եղբայր պարոն Պետրոսի անունները՝ այսպէս. «... յառաջնորդութեան այսմ նահանգիս աստուածախնամ Արտազ գաւառիս սուրբ եւ առաքելաշնորհ արհիական գլխոյն, տիեզերալոյս եւ աշխարհածաւալ, բարիախորհ եւ վերադիտող, պարիսպ ամրութեան հանուրց եկեղեցեաց եւ բերդ հաստատուն քահանայից եւ ամենայն քրիստոնէից տէր Զաքարիայի, եւ պարոն եղբաւր նորին Պետրոսի, եւ զաւակաց սորին» [4] ։

Զաքարիա եպիսկոպոսն ու պարոն Պետրոսը, ձեռքում կենտրոնացրած լինելով Արտազի շրջանի հոգեւոր ու աշխարհիկ իշխանութիւնը [5], եռանդուն գործունէութիւն են ծաւալում իրենց գերդաստանի տնտեսական եւ քաղաքական դիրքերն ամրապնդելու ուղղութեամբ։

Նիւթական մեծ միջոցները ծախսելով, նրանք պաշտպանակն կառոյցներով ամրապնդում են իրենց գերդաստանի նստավայրը՝ Մակուի բերդը, կարգի են բերում միջազգային նշանակութիւն ունեցող կարաւանային ճանապարհի իրենց իշխանութեան սահմաններով անցնող հատուածը, կառուցում փառայեղ կամուրջներ (տե՛ս նկար 1) եւ այլ շինութիւններ, հիմնադրում վանական նոր հաստատութիւններ եւ այլն։ Ժամանակակից հայ եւ օտարազգի սկզբնաղբիւրներում կան արժէքաւոր վկայութիւններ Զաքարիայի եւ նրա եղբայրների գործունէութեան այս կողմը լուսաբանելու համար։

Մակուի անառիկ բերդի դիրքն ու պաշտպանական ամրութիւնները զարմանք են պատճառել շատերին։ Նշանաւոր պատմագիր Համդուլլա Ղազուինին (ծնւ. 1281 թ. ), «Նուզհաթուլ-կուլաբ» (Սրտերի վայելք) պատմա-աշխարհագրական աշխատութեան մէջ, որ շարադրուած է Արտազի հայկական իշխանութեան ծաղկման ժամանակաշրջանում, յայտնում է, որ «Մակուն բերդ է մի քարաժայռի ճեղքուածքում եւ մի գիւղ այդ բերդի ստորոտում, այնպէս որ այդ լեռը մինչեւ օրուայ կէսն այդ գիղն իր ստուերի տակ է պարում. եւ «մահրասիան», որ քրիստոնեայ հոգեւորականների (քեշիշների) մեծն է՝ այդտեղ է բնակւում» [6] ։ Խիստ ուշագրաւ է, որ պաշտօնական շրջաններում, որոնց ներկայացուցիչն էր Ղազուինին, Մակուի հոգեւոր առաջնորդ «մահրասիան», այսինքն՝ Զաքարիա եպիսկոպոսը, ճանաչուած էր որպէս հայ հոգեւորականութեան պարագլուխ։

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 1. Մակուի կամուրջը

 

 

Մակուի բերդի մասին շատ աւելի մանրամասն ու հետաքրքրական տեղեկութիւններ է գրանցել Ռուի Գոնսալես դէ Կլաւիխոն՝ Սպանիայի Հենրիկոս Գ թագաւորի դեսպանը, որ XV դ. սկզբներին, Լանկ-Թամուրի արքունիք մեկնելու ճանապարհին, հիւրընկալուել է այստեղ եւ գրի անցկացրել իր տպաւորութիւնները. «Ամրոցը, - գրում է նա Մակուի մասին, - կանգնած է բարձր լեռան ստորոտում գտնուող հովտի մի անկիւնում, իսկ քաղաքը կառուցուած է աւելի բարձր՝ նրա լանջին. հէնց քաղաքից ներքեւ, նոյն այդ լանջի վրայ բարձրանում է ամուր պարիսպը՝ ներքին աշտարակներով։ Այդ պարսպից այն կողմ կային տներ, ուր մարդիկ էին բնակւում, իսկ նրանցից անդին՝ նոյնպէս ապրում էին մարդիկ եւ լանջը շարունակւում էր աւելի վեր։ Այստեղ այժմ կառուցուած է մի այլ պարիսպ՝ աշտարակներով եւ բարձր մարտկոցներով, որ երկարում է ու միանում առաջին պարսպին։ Այս երկրորդ պարսպի մւոտքը ժայռի մէջ փորուած սանդուխներով էր, իսկ մուտքի վրայ ի պաշտպանութիւն նրա կար մի մեծ աշտարակ։ Այդ երկրորդ պարսպից այն կողմ, ժայռի վրայ տներ էին կառուցուած, որոնց միջամասերում՝ աշտարակներ, ինչպէս եւ տներ, ուր իշխանն էր բնակւում, եւ այստեղ էին պահում բնակիչներն իրենց բոլոր պաշարները։ Քարաժայռը, որի վրայ կառուցուած էին այդ տները, շարունակւում էր շատ աւելի վեր, քան տներն ու պարիսպներն էին։ Եւ ժայռի բարձունքները կարկառի նման ծածկում են ամրոցը, պարիսպներն ու տները, թեքուաթ լինելով նրանց վրայ երկնքի նման։ Երբ անձրեւ է տեղւմ, ջուրն երկնքից չի հասնում ամրոցին, որովհետեւ քարաժայռերն ամբողջովին ծածկում են այն. այսպիսով ամրոցը կառուցուած է այնպէս, որ նրա վրայ կարելի չէ յարձակուել ոչ ցամաքից, ոչ էլ նոյնիսկ երկնքից» [7] ։

Ուշագրաւ է նաեւ Մակուի բերդի Էվլիեա Չելեպիի (XVII դ. ) նկարագրութիւնը. ըստ նրա՝ բերդը «կառուցուած է բարձր եւ սեպ ժայռի մը վրայ, պատուանդանը նեղ եւ բարակ է եւ կաշտարակէ դէպի երկինք, ամէն կողմէ անառիկ ըլլալով։ Միայն մէկ դուռ կայ, որուն վրայ կրնաս բարձրանալ ժայռին մէջ փորուած մինարէի նման փոքր սանդուխով։ Շարժական կամուրջը, որ գետին վրայէն կ՚երկարի դէպի բերդը, ամէն երեկոյ կը բարձրացուի, եւ այդպէս բերդը բոլորովին կ՚առանձնանայ» [8] ։

Արտազի հայ իշխանները մէկ դարից աւելի, ապաւինելով բերդի ամրութիւններին եւ հմտօրէն կազմակերպելով պաշտպանութիւնը, դիմագրաւեցին մէկը միւսին յոջորդող նուաճողներին, հակահարուած տալով նոյնիսկ Լանկ-Թամուրի անյաղթահարելի զօրաբանակներին [9] ։

Զաքարիա եպիսկոպոսի եւ նրա պայազատ եղբայրների համատեղ ջանքերը, ինչպէս նշեցինք վերը, նշանակալից եղան Արտազի շրջանով անցնող ճանապարհների բարեկարգման գործում։ Անցեալ դարի 80-ական թթ. գրանցուած տեղեկութիւնների համաձայն Մակու գետի վրայ Զաքարիան ու պարոն Պետրոսը սրբատաշ քարերով կառուցել են չորս կամարապատ կամուրջներ, որոնց վրայ կարդացուել են 1318-1328 թթ. արձանագրութիւններ [10] ։ Այդ կամուրջներից միայն մէկի մասին ունենք բաւարար տեղեկութիւններ. կառուցուած է Մակուից 2 կմ հեռաւորութեան վրայ. ունեցել է 7 փառայեղ կամարներ, որոնցից պահպանուել են կենտրոնի մեծ-կիսակոր կամարը եւ մէկ կողմի 3 գմբէթաձեւ կամարները (տե՛ս լուսանկարը)։ Կառուցողական ընդարձակ արձանագրութիւնը (տե՛ս նկար 2), որի բնագիրը յայտնի դարձաւ բանասիրութեանը միայն վերջերս, լրացուցիչ տեղեկութիւններ է պարունակում Արտազի իշխանական գերդաստանի պայազատների, մասնաւորապէս պարոն Պետրոսի եւ նրա հարազատների մասին։ Պարզւում է, որ նա ունեցել է Սանասար եւ Մանկասար անունով որդիներ. արձանագրութեան մէջ յիշատակուած են նրա տիկինը, (Թամսի կամ Թամթի անունով) եւ 4 եղբայրները՝ Զաքարիան, Սարգիսը, Խութլուբուղան եւ Արղութը [11] ։

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 2 Մակուի կամրջի արձանագրութիւնը։

Կամուրջներից բացի, նշանաւոր է եղել նաեւ Կապի կոչուող կիրճը, որ Ս. Թադէի վանքի եւ Մակուի միջնամասում բացել է Զաքարիա եպիսկոպոսը՝ «Թուանքչի լեռան շխթայաժայռը պատառելով». ճանապարհաշինական այս վիթխարի աշխատանքի մասին հանդիպակաց ժայռի վրայ փորագրուած է արձանագրութիւն, որից վերծանուել են ՉԿԷ (1318) թուականը եւ «իշխանութեամբ տէր Զաքարին» բառերը [12] ։

Զաքարիա եպիսկոպոսի գործունէութիւնն արգասաւոր է եղել նաեւ վանական հաստատութիւնների կառուցման ու վերաշինման ասպարէզներում։ Նրա անուան հետ է առնչւում, յատկապես, Ծործորի վանքի հիմնադրումը, որն աւարտուած պէտք է լինի 1314 թ. մի քանի տարի առաջ։ Նորակառոյց այս վանքի անունով Ծործորեցի մականունը ստացած Զաքարիա եպիսկոպոսը, իր կուսակից, անուանի մատենագիր Յովհան Ծործորեցու համագործակցութեամբ, այստեղ բարձրագոյն դպրոց է բացել եւ նիւթական պայմաններ ստեղծել գիտա-մանկավարժական աշխատանքների ծաւալման համար [13] ։

1319 թ. կենտրոնական Հայաստանում երկրաշարժ է լինում, տուժում է յատկապէս Արտազի շրջանը։ Մի ժամանակագիր այդ մասին գրում է. «Ի ՉԿԷ (1319) թուին եղեւ շարժ յարեւելս եւ զԹադէոս առաքելոյն վանքն եւ զեկեղեցին կործանեաց, եւ զտունս փլոյց եւ ՀԵ (75) ոգի եսպան, զօր դարձեալ վերստին շինեաց զեկեղեցին եւ վանքն տէր Զաքարէ» [14] ։ Շինարարական այդ մեծ աշխատանքներն աւարտուել են երկրաշարժից տասը տարի յետոյ՝ 1329 թ., ու պսակուել Զաքարիա եպիսկոպոսի եւ նրա մերձաւորների մասին կարեւոր տեղեկութիւններ պարունակող մի արձանագրութեամբ (տաճարի եւ արձանագրութեան լուսանկարները տե՛ս նկ. 3 եւ նկ. 4)։ Արձանագրութիւնը փորագրուած է վանքի հիւսիսային որմի վրայ, երկաթագիր խոշոր տառերով եւ վերծանւում է այսպէս.

«Այս տաճար լուսակերտ եւ երկնանման առկայացեալ հաստատագոյն հիմամբք ի վերայ աստուածաբնակ շիրմի սուրբ առաքելոյս Թոդէոսի, որ ըստ բազմատեսակ յանցանաց մեր զկործանումն էառ շարժէ։ Իսկ ես նուաստ սպասաւոր նմին Զաքարէայ եպիսկոպոս, որդի պարոն Մանվէլայ, կարողութեամբն Աստուծոյ սկիզբն արարի կրկին նորոգութեան առաւել քան զառաջինն, ի ժամանակի սաստիկ նեղութեան եւ հալածանաց քրիստոնէից, որ եւ բազում եկեղեցիք քակտին, վասն որոյ արձանագրեցաք զյիշատակս մեր առ ի յիշատակել զմեզ առաջի մեծին այն եւ անարիւն զենման զառինն Աստուծոյ հանդերձ ծնօղք եւ զարմիւք, եւ զաջորդն մեր աղբաւր որդին զտէր Տիրացուն, այլ եւ զհարազատ եղբայրս մեր զՊետրոս եւ զՍարգիս, որք ըստ կարողութեան նպաստաւորք եղեն ընչիւք։ Կատարումն թվ. ՉՀԸ (1329)» [15] ։

Վանքի շրջափակում, անշուշտ, կառուցուած են եղել նաեւ կացարաններ եւ տնտեսական նշանակութիւն ունեցող օժանդակ այլ շինութիւններ. XVII դ. տեղեկութիւն է պահպանուել Կառնուտի կոչուող ջրմուղի մասին, որ «յառաջ ժամանակս բերեալ էր Զաքարիա եպիսկոպոսն՝ պարոն Էմանուէլի որդին» [16] ։

Բերդերի, վանական հաստատութիւնների, ճանապարհների, կամուրջների եւ այլ շինութիւնների [17] կառուցման մեծածախ աշխատանքներն ի կատար ածելու համար, մանաւանդ քրիստոնեաների նկատմամբ ծաւալուած հալածանքների տարիներին, պէտք էր ունենալ մեծ հեղինակութիւն՝ իշխանութեան բարձրաստիճան պաշտօնէութեան շրջանում եւ նիւթական լայն հնարաւորութիւններ։ Արտազի եպիսկոպոսն ու նրա եղբայրները օժտուած էին ե՛ւ մէկով, ե՛ւ միւսով։

Արտազի հայ աւատատէրերի գերդաստանի մասին ժամանակակից սկզբնաղբիւրներում կան նաեւ ակնարկներ։ Նշանաւոր մատենագիր Յովհան Ծործորեցին, օրինակ, իր քարոզներից մէկի ընծայական-վերջաբանում, մեծարանքի խօսքեր շռայլելով Զաքարիա եպիսկոպոսի հասցէին, անդրադառնում է նաեւ մերձաւորներին՝ գրելով. «Եւ որք ընդ սովաւ կարգեալ են իշխանութիւնք եւ ի զարմից սորին շառաւիղեալք բարեպաշտ պարոնայք, զօրութիւն բարձրելոյն հովանի լիցի նոցա» [18] ։

Այս տողերով եւս աներկբայելի է դառնում Զաքարիա եպիսկոպոսի դերը Արտազի հայ աւատատէրերի ընտանիքում. նրանց քաղաքական կշիռն ու տնտեսական բարգաւաճ վիճակը խարսխուած էր Առաքելոց աթոռի հեղինակութեան եւ Հայաստանեայց եկեղեցու կազմակերպութեան մէջ նրա գրաւած դիրքի վրայ։ Նկատի առնելովհէնց այս հանգամանքը, ստորեւ վերլուծում ենք կարեւոր այն տուեալները, որոնք լոյս են սփռում XIV դ. առաջին տասնամեակներին Հայ եկեղեցու պառակտեալ վիճակի ու Կիլիկիայի ու կենտրոնական Հայաստանի հոգեւոր եւ աշխարհիկ պետերի քաղաքական ու գաղափարական հարկադիր դիրքորոշման վրայ, բացայայտելով մասնաւորապէս Արտազի աթոռի եւ նրա իշխանազուն եպիսկոպոսի դիրքն ու դերը այդ լարուած պայքարում։[1]            Այսպէս է կոչուած նա Յովհան-Օրբէլի կողմից։ «... հունարեն... յոյն եկեղեցւոյ մէջ կը նշանակէր պատիւ մ՚ընդ մէջ պատրիարքութեան եւ մետրապոլիտութեան» ( Վ. Հացունի, Կարեւոր խնդիրներ Հայ եկեղեցւոյ պատմութենէն, Վենետիկ, 1927, էջ 309)։

[2]            Իր կուսակիցները նրան մեծարում են «լուսաւորիչ տանս Արեւելեան», «ջահ անշիջանելի ի սուրբ եկեղեցի» եւ բազմաթիւ նման արտայայտութիւններով, որոնց կհանդիպենք յետագայ էջերում։

[3]            Այս նամակին անդրադառնալու ենք ստորեւ։

[4]            ՄՄ ձեռ. 3778, էջ 464ա-464բ (տե՛ս նաեւ Լ. Խաչիկեան, ԺԴ դարի հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններ, Երեւան, 1950, էջ 114-115. Ն. Մառ, Ցուցակ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ, Մոսկուա, էջ 20-21)։

[5]            Շրջանի աշխարհագրական սահմանները ճշգրիտ որոշելու տուեալներ չկան։ Մակուի խանութիւնը, որ ստեղծուել է XVII դ. Արտազի հայկական իշխանութեան տարածքի վրայ, վարչականօրէն բաժանուած է եղել հետեւեալ 18 մահալների. Կալա-Դարասի (Բերդադաշտ), Աւաջուղ, Կարա-կոյուն, Չայփարա, Չայ-բասար, Բաբաջուղ, Ալանդ, Ջալալինեան եւ Միլանեան իւրտեր, Քաջլարատ (Քջո՞տ Լ. Խ. ), Արազ-քանարի, Չալդրան, Սոկմանաբադ, Թամաշալար, Դոշ-քանդլարը, Խոշաբ, Շարուր եւ Մուշ (տե՛ս Н. И. Исхаги, Исторический очерк макинского ханства, автореферат, Баку, 1966, էջ 16)։ Սրանց էջ կենտրոնական դիրք էր գրաւել Բերդադաշտը։ Արտազի հայկական յուշարձանների վրայ դեռեւս պահպանուած արձանագրութիւնների յետագայ ուսումնասիրութեան ճանապարհով թերեւս երեւան բերուեն նոր տուեալներ հայկական իշխանութեան ծայրային սահմաններ որոշելու։ Պէտք է ենթադրել, որ դրանք (այդ սահմանները) XIII-XXXXIV դդ. ընթացքում կայուն չեն եղել։ Հակուած ենք ենթադրելու, որ Լանկ-Թամուրի առշաւանքների շրջանում հայ աւատատէրերի իշխանութիւնը պարփակուած էր Բերդադաշտի տարածքով, ուր կային շուրջ երեք տասնեակ գիւղեր։ Լանկ-Թամուրը, երկրորդ անգամ յայտնուելով այդ կողմերում եւ իշխանազուն Սորղաթմիշին պատանդ վերցնելով, պարտադրել է Նուրադին իշխանին ըստ հարկի Թամուրեանների տրամադրութեան տակ դնել 20 այրուձի։ Մակուի ողջ շրջանի համար համար այդ թիւը փոքր է։ Յայտնի է, որ Մակուի խանը XIX դ. կէսերին պարտաւորուած է եղել պատերազմ դուրս բերել «հարիւր այրուձի եւ մի վաշտ հետի[ոտն] զինուորներ» ( Ա. Թոխմախեան, Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ, մաս Բ, Թիֆլիս, 1882, էջ 6)։

[6]            Համդուլուլլա Ղազուինի, Նուզհաթ-ուլ-կուլաբ, քննական բնագիր, Թեհրան, 1336 (1958), էջ 102։ Այս տեղեկութիւնը շնորհակալութեամբ ստացել ենք իրանագէտ Յ. Փափազեանից։

[7]            Рюи Гонзалес де Клавихо, Дневник путешествия к двору Тимура в Самарканд, в 1403-1406 гг., пер. И. И. Срезневского. СПб., 1881, էջ 158-162։ Հմմտ. Յ. Յակոբեան, Ուղեգրութիւններ, հտ. Ա, ԺԳ-ԺԶ դդ., Երեւան, 1932, էջ 113-116 (այս թարգմանութիւնը անփոյթ է կատարուած)։

[8]            Հ. Մ. Յովհաննէսեան, Հայաստանի բերդերը, Վենետիկ, 1970, էջ 312 (թրգմ. Յ. Քիւրդեանի)։ Մակուի բերդի մասին հետաքրքրական տեղեկութիւններ կան նաեւ հայ ուղեգիրների եւ տեղագիրների աշխատութիւններում (տե՛ս, օրինակ, Ե. Ֆրանգեան, Ատրպատական, Թիֆլիս, էջ 13-14)։

[9]            Բանական եւ արհեստական հզօր ամրութիւններով պաշտպանուած այս բերդը, որ միջնադարեան հայկական ռազմավարական արհեստի մի փայլուն կոթող է եղել, քարուքանդ աւերուել է 1642 թ. Շահ-Աբբաս Բ-ի հրամանով, 3 տարի դրանից առաջ Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի միջեւ կնքուած հաշտութեան պայմանագրի թելադրութեամբ։ Այդ մասին լեռան վրայ փորագրուած է պարսկերէն չափածոյ մի արձանագրութիւն, որ մէջ է բերել ու թարգմանել է Վ. Մինորսկին իր “Древности Маку, путевые заметки” (Петроград, 1916) աշխատութեան մէջ։ Արձանագրութեան առաջին տողը՝ «ին ղալէ ղաբան բուդ» Մինորսկին թարգմանել է այսպէս. “эта крепость, бывшая крепостью вепря”, «ղաբան» բառը վերծանելով որպէս «կաբան» (վայրի խոզ)։ Այս թարգմանութիւնը անհամոզիչ է. ըստ երեւոյթին այդ բառը հայերէն «կապան» բառն է, որ նշանակում է «կիրճ, որի ամենանեղ տեղում ամուր դուռ է շինուած՝ ճանապարհն ըստ կամի կապելու կամ բանալու համար» ( Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. երկրորդ, Երեւան, 1944, էջ 239)։ Մակուի բերդը իրօք մի կապան էր, ընկած ռազմական կարեւոր նշանակութիւն ունեցող ճանապարհի վրայ եւ պաշտպանուած հզօր ամրութիւններով։

[10]          Ա. Թոխմախեան, Մասիս լեռների հարաւային ստորոտները, Թիֆլիս, 1882, էջ 56։ Հեղինակը յայտնում է, որ այդ արձանագրութիւնները փորագրուած են «Հայոց 967-968 թուականներին»՝ հաստատապէս շփոթելով Չ (700) եւ Ջ (900) թուանշանները։ Այդ կամուրջները, անտարակոյս, կառուցուած պետք է լինեն ՉՉԿԷ (767=1318)-ՉՀԷ (777=1328) թթ. գւ Ջ թուերի շփոթութեան բազմաթիւ օրինակներ կան մեր բանասիրական գրականութեան մէջ)։

[11]          Լ. Գ. Մինասեան, Հնադարեան մի կամուրջ Ատրպատականում («Հանդէս ամսօրեայ», 1968, 4-6, էջ 243-246)։ Արձանագրութիւնը սկզբից թերի է, պակասում են առնուազն կառուցման թուականը եւ «յառաջնորդութեան» կամ «ի վերադիտողութեան» բառը. պահպանուած մասը վերձանւում է այսպէս. «[Ի թվ. /// յառաջնորդութեան»] Ս. աթոռոյս Թադէոսի տէր Զաքարոյ, ես Պետրոս որդի պրն Մանուէլայ շին[եցի] էջս զայս ի հալալ արդեանց իմոց, յիշատակ ծնողաց իմոց եւ ամուսնոյ իմոյ Թամսէ, եւ եղբարց իմոց Սարգիս, եւ Խութլուբուղին եւ Արղութի (այս անուան վերծանութիւնը կասկածելի է), եւ որդոց իմոց Մանասարին եւ Մանասարին, զոր տէր աստուած վայելել տացէ մինչեւ ի կատարած աշխարհի. շինաւղքն եւ աշխատողքն յիշեալ եղիցին, ամէն։ ԶԱկոբ վրդպետս (իմա՛ վարդապետս, այսինքն՝ կառուցող վարդապետը Լ. Խ. ) յաղաւթս յիշեցէք»։

              Ստանալով պր. Մինասեանից այս արձանագրութեան լուսանկարը (որի համար յայտնում ենք մեր շնորհակալութիւնը), ճշգրտել ենք «Հանդէս ամսօրեայում» տպագրուած վերծանութիւնը։

[12]          Ս. Հայկունի, Պարսկահայք (թղթակցութիւն), «Արարատ», 1896, էջ 587-588։ Վերոյիշեալ կամուրջների եւ այս կիրճի արձանագրութիւնները, ինչպէս նաեւ Մակուի շրջանի հայկական միւս յուշարձանները արժանի են աւելի հանգամանալից ուսումնասիրութեան։ Այժմ, երբ Ս. Թադէի վանքը վերանորոգուել ու դարձել է իրանահայերի սիրուած ուխտատեղին, աւելի լայն հանարաւորութիւններ են ստեղծուել պատմական Արտազի հնագիտական արժէք ներկայացնող յուշարձանների գիտական ուսումնասիրութեան։ Համոզուած ենք, որ տեւական աշխատանքով վանքերի ու եկեղեցիների կիսակործան պատերի ու տապանաքարերի վրայից հնարաւոր կլինի վերծանել աննկատ մնացած բազմաթիւ արձանագրութիւններ, որոնք նոր լոյս կսփռեն Արտազի պատմութեան եւ այդ երկրամասի հայ տէրերի գործունէութեան վրայ։

[13]          Ծործորի վանքի հիմնադրման հանգամանքներին եւ այստեղ ստեղծուած բարձրագոյն դպրոցի գործունէութեանը հանգամանօրէն անդրադառնալու ենք վերջում՝ յատուկ պարբերութեամբ։

[14]          Սամուէլ քահանայ Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, Վաղարշապատ, 1893, էջ 157

[15]          Ձեռքի տակ ունենք այս արձանագրութեան յաջող լուսանկարը (տե՛ս նկար 4) եւ տարբեր անձանց կողմից կատարուած հետեւեալ չորս վերծանումները՝ 1. ՄՄ ձեռ. 340, էջ 122բ-123ա. 2. Շահխաթունեանց, Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւառացն Արարատայ, Էջմիածին, 1842. 3. Խ. Վ. Դադեան, Շաւարշան-Արտազ գաւառի Ս. Թադէոս առաքելոյ վանքը («Արարատ», 1898, էջ 89). 4. Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, Թեհրան, 1971, էջ 12 (արձանագրութիւնը տպագրուած է նաեւ ուրիշնարի կողմից)։

[16]          1679 թ. մի յիշատակարանում Թադէոս առաքեալի վանքի վանահայր Իսահակ վարդապետ Մակուեցին յայտնում է, որ «քակտեալ եւ աւերեալ» այդ ջրմուղը «կրկին նորոգեցաւ եւ յորդաբուխ աղբիրն բերեալ ածաւ ի մէջ վանիցս եւ գեղջս» (ՄՄ ձեռ. 808, էջ 489ա, նաեւ՝ Գ. Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք հայոց պատմութեան մէջ, Բ հրատ., Անթիլիաս, 1969, էջ 283)։

[17]          Մեզ հետաքրքրող ժամանակաշրջանում, ինչպէս նաեւ նրանցից առաջ ու յետոյ, Մակուի շրջանում ստեղծուած աշխարհիկ եւ հոգեւոր շինութիւնների մեծաքանակ լինելու մասին վկայութիւններ կան հայ եւ օտարազգի ուղեգիրների աշխատութիւններում։ Ա. Թոխմախեանն, օրինակ, ասու է, որ «Մակուայ, Աւաջուղի, Գարայնիի բոլոր թաթարաբնակ գիւղերումը եկեղեցիներ կան, բոլորն էլ աւերուած։ Լեռներում, գետերի ափերին կառուծած են վանքեր, մատուռներ։ Իսկ խաչարձաններ, խաչեր, այնքան բազմաթիւ են, որոնք թէեւ թաթարները անհետացնելու մտօք խորտակում, փշրում են, բայց եթէ մինչեւ յաւիտեան էլ շարունակէին, հայոցքրիստոնէական կնիքը այդ աշխարհի վրայից չէին կարող եղծել» (Մասիս լեռների հիւսիսային ստորոտները», էջ 52)։

              Նշանաւոր արեւելագէտ Վ. Մինորսկին Մակուի շրջանի տարբեր վայրերում տեսել ու նկարագրել է մի քանի հայկական վանքեր ու եկեղեցիներ, յիշատակել, որ Մակուի բերդաժայռի վրայ փորագրուած են խաչեր ու արձանագրութիւններ եւ այլն։

[18]          Երուսաղէմի մատենադարան, ձեռ. 1003, էջ 68