Օրբէլեան իշխանների Բուրթէլեան գերդաստանը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԵՒՈՆ ԽԱՉԻԿԵԱՆ, ՕՐԲԷԼԵԱՆ ԻՇԽԱՆՆԵՐԻ ԲՈՒՐԹԷԼԵԱՆ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ՍԻՒՆԵԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՊԱՐՈՆՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆՈՍԸ, - «Պատմա-բանասիրական հանդէս», 1991, №1, էջ 85-92