Հրապարակախօսութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էլ-հրատարակութեան աղբիւրը՝

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԳԷՈՐԳ ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ -  «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 16րդ տարի, Թիւ 18 (557), 31 Մայիս, 1903, էջ 209-210։

ԱՇԽԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի. Թիւ 25. (565), 19 Յուլիս, 1904, էջ 141-143։

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի, Թիւ 25 (564), 15 Մայիս, 1904, էջ 65-66։

ԿԱՂԱՆԴԸ ՄԵՐ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻՆ ՄԷՋ   - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի. Թիւ 1 (585), 5 Յունվար, 1904, էջ

ԱՌԱՋԻՆ ԶՈՀԸ - «ԱԶԴԱԿ» շաբաթաթերթ, Ա. Տարի, թիւ 17, 1909, 11/24 Ապրիլ, շաբաթ, էջ 260-261։

ՆՈՐ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ - «ԱԶԴԱԿ» շաբաթաթերթ, Ա. Տարի, թիւ 19, 1909, 25/8 Մայիս, շաբաթ, էջ 291։