Սեւհողեր կամ յետին գիշեր Արարատեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՐԳԱԽԱՌՆ ՅԵՐԻՍ ԱՐԱՐՍ ԵՒ ՚Ի ՄԻ ՎԵՐՋԱԲԱՆ
       Սկիւտար, 1868
       ԱՆՁԻՆՔ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԻՆ
       ԼԱՆԿԹԻՄՈՒՐ, ինքնակալ Թաթարաց
       ՆՈՐԱՅՐ, իշխան Սեբաստիոյ
       ՆԱԶԵՆԻԿ, Նորայրի դուստրը
       ԵՐԱՆԵԱԿ, Վաչէի կինը
       ՎԱՐԴԱՆՈՅՇ, Վաղենակի աղջիկը
       ՎԱՂԵՆԱԿ, Նորայրի փեսայն՝ զօրապետ Հայոց
       ՎԱՉԷ, զօրապետ ուրացող
       ԶԱՐՄԱԶԱՆ, զօրագլուխ Թաթարաց
       ՎԱՀՐԱՄ, Նազենիկի խնամակալը
       ՆԵՐՍԵՀ, Վաչէի հայրը
       ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ
       ԹԱԹԱՐ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ՄԸ
       Զօրապետք, թիկնապահք, զինուորք, ժողովուրդ, դեւք եւ այլն։
      
       ԱՆՁԻՆՔ ՎԵՐՋԱԲԱՆԻՆ
       ՀԱՅԱՍՏԱՆ
       ՅՈՅՍ
       ՍԷՐ
       ԱՆՄԻՈՒԹԻՒՆ
       ԹՇՈՒԱՌՈՒԹԻՒՆ