Ս. Գրիգոր Նարեկացի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Աբեղեան Մանուկ,   Ս. Գրիգոր Նարեկացի. -   «Ազգագրական հանդէս», թիւ 26, Թիֆլիս, 1916, էջ 85-136։