Խրիմեան. Կենսագրական տեսութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄԱԼՈՒՄԵԱՆ, ԽՐԻՄԵԱՆ. ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ (պատկերով), Թիֆլիս, Կովկասեան Գլխաւոր կառավարչապետի տպարան, 1892