Ղարիպն յորժամ արար խորհուրդ գնալոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա