Ջաւախք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Բացարձակ թիւ

Ախալքալաքի գաւառի բնակիչների թիւը

ըստ  1886 թ. աշխարհ.

 

 

1895 թ.

Քաղաքում

4303

մօտ 4602

Գաւառում

59496

51900

 

Խտութեան կողմից Ախալքալաքի գաւառը Թիֆլիսի նահանգի բոլոր գաւառների մէջ չորրորդ տեղն է բռնում։ Նրա մի քառակուսի վերստի վերայ բնակում է 605 մարդ։

Բոլոր գիւղերի թիւը 110 է, ուրեմն միջին թուով իւրաքանչիւր գիւղում բնակում են 605 մարդ։

Տների թիւը

Տների թիւը եւ նրա յարաբերութիւնը բոլոր բնակիչների թուի հետ երեւում է հետեւեալ աղիւսակից.

 

Տների թիւը

Մի տան բնակիչ

Քաղաքում

699

5, 3

Գաւառում

6809

8, 7

Ամբողջ գաւառում

7608

8, 3

 

Ախալքալաքի գաւառի բնակիչները 1886 թ. աշխ.

 

Քաղաք եւ հասար.

Հայեր

Յունադաւան

Դուխոբ.

Մահմետակ.

Հրէայ

Բոլորը

 

 

Լուս.

Կաթ.

Ռուս

Վրացի

Յոյն

 

 

 

 

 

 

Ծուխ.

ար.

իգ.

ընդամենը

 

 

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

Ար.

Իգ.

 

 

 

 

 

Ախալքալաք քղք.

2151

1918

12

3

36

21

22

23

22

18

-

-

9

6

25

28

799

2283

2020

4303

1

Արագովայի(13 գ. )

2871

2562

759

715

-

-

-

-

-

-

-

-

139

114

-

-

818

3769

3391

7160

2

Բարալեթ (23 գ. )

4218

3788

-

-

-

-

719

621

3

3

-

-

93

81

-

-

1014

5033

4493

9526

3

Վարեւան (9 գ. )

1081

1007

1860

1683

-

-

130

108

29

33

-

-

427

378

-

-

768

3527

3199

6726

4

Վաչիանու (11 գ. )

3879

3405

-

-

-

-

25

27

-

-

-

-

268

229

-

-

851

4172

3661

7833

5

Գարելայի (8 գ. )

-

-

-

-

8

6

4

-

3

3

3288

3314

17

6

-

-

829

3320

3326

6646

6

Դիլիսկայի (9 գ. )

1565

1445

-

-

-

-

825

791

-

-

-

-

40

32

-

-

519

2430

2268

4698

7

Կարծախի (10 գ. )

1092

950

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1053

877

-

-

441

2146

1827

3973

8

Սաթխայի (8 գ. )

2813

2609

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321

260

-

-

656

3134

2869

6003

9

Խրթզու (11 գ. )

13

12

-

-

-

-

222

214

-

-

-

-

1288

1068

-

-

417

1523

1294

2817

10

Էշտայի (8 գ. )

922

849

1165

1044

1

-

-

-

-

-

-

-

75

57

-

-

496

2164

1950

4114

 

Ամբողջ գաւառ

20605

18545

3792

3444

45

27

1947

1784

58

44

3288

3314

3720

3108

25

28

7608

33501

30298

63799

Ըստ սեռի

Ախալքալաքի գաւառի բնակիչների թիւը ըստ սեռի բաժանւում էր 1886 թ. աշխարհագրութեամբ.

Քաղաքում        2283 ար.       2020ին.

Գաւառում        31218,,          28278,,

Ի միասին          33501,,          30298,,

 

Ուրեմն՝ 100 բնակչից

 

Քաղաքում        53, 06 ար.      46, 94 իգ.

Գաւառում        52, 47,,            47, 53,,

Ամբողջ գաւառում     52, 51,,            47, 49,,

 

Եւ հարիւր արական սեռի մարդկանց գալիս է իգական սեռից

Քաղաքում        88, 48

Գաւառում        90, 58

Ամբողջ գաւառում     90, 44

Այսպիսով Ախալքալաքի գաւառն այն սակաւաթիւ գաւառներից մին է, ուր այր մարդիկ կանանցից աւելի են։

Ըստ Ազգութեան

Գաւառիս բնակիչները 1894 թ. էին.

 

Ազգութիւններ

Քաղաքում

Գաւառում

Ի միասին

1

 

Ար.

Իգ.

Եր. ս

Ար.

Իգ.

Եր. ս

Ար.

Իգ.

Եր. ս

2

Հայեր

2278

2012

4296

25196

20321

45312

27474

22338

49807

3

Ռուսներ

35

20

55

3651

3566

7217

3686

3586

7272

4

Վրացիներ

24

24

48

1921

1745

3666

1945

1769

3714

5

Յոյներ

15

14

29

14

13

27

29

27

56

6

Լեհեր

4

2

6

,,

,,

,,

4

2

6

7

Թուրքեր

8

14

22

2321

2029

4350

2329

2043

4372

 

Քրդեր

,,

,,

,,

319

271

590

319

271

590

 

Հրէաներ

24

28

52

,,

,,

,,

24

28

52

 

Բոլորը

2388

2114

4502

33422

27740

61162

35810

80059

65869

 

Այս աղիւսակից երեւում է, որ այդ ազգերը կազմում են բոլոր ազգաբնակութեան հետեւեալ %-ը.

Հայեր. -71, Ռուսներ-11, Վրացիներ-5, 6, Թուրքեր-6, 5, Միւս զգերը-5, 8

Ըստ դաւանութեան

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

Հայ-լուսաւոր.

հայ-կաթոլիկ.

Յունադաւան

Աղանդաւոր

Հռովմ. կաթ.

Մահմեդակ.

Սուննին.                        Շիիներ

Մովսիսակ.

Բոլորը

 

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

ար.

իգ.

Եր.

Քաղաքի

2259

2012

19

10

50

34

,,

,,

4

2

8

14

,,

,,

24

28

2364

2090

4454

Գաւառի

21363

16841

3833

3480

2103

1815

3536

3560

,,

,,

2640

2300

,,

,,

,,

,,

33475

27996

61471

Ամբողջ գաւառի

23622

18843

3852

3490

2153

1849

3536

3560

4

2

2648

2314

 

 

24

28

35839

30086

65925

 

42465

7342

4002

7096

6

4962

 

 

72

 

 

 

 

Ըստ դասակարգի

Դասակարգեր

Քաղաքի

Գաւառի

Ամբողջ գաւառի

 

ար.

իգ.

Եր. ս.

ար.

իգ.

Եր. ս.

ար.

իգ.

Եր. ս.

Ազնուականներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տոհմական

8

12

20

1

1

2

9

13

22

Անձնական

5

4

9

,,

,,

,,

5

4

9

Մահմետական բարձր դասակարգ

5

5

10

110

113

224

116

118

234

Հոգեւորականութիւնք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայ լուսաւորչական

8

7

15

53

45

98

61

52

113

Յունադաւան

1

1

2

3

3

6

4

4

8

Միւս քրիստոնեաների

,,

,,

,,

10

6

16

10

6

16

Մահմետականների

,,

,,

,,

9

9

18

9

9

18

Պատուաւոր քաղաքացիներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տոհմական

130

106

236

120

105

225

250

202

452

Անձնական

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Վաճառականներ

52

44

96

,,

,,

,,

52

44

96

Բուրժուաներ (bourgeois)

1896

1748

3644

,,

,,

,,

1896

1748

3644

Արքունի գիւղացիներ

,,

,,

,,

31914

28636

60550

31914

28636

60550

Սեպհականատէր գիւղացիներ

,,

,,

,,

70

69

139

70

69

139

Գաղթականներ

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Պաշտօնաթող եւ պահեստի թողնուած ստորին պաշտօնեաներ

26

14

40

12

11

23

38

25

63

Օտարահպատակներ

69

61

130

8

3

11

77

64

141

Վերաբնակողներ

199

121

320

26

18

44

228

139

364

Ընդամէնը

2392

2123

4522

32337

29019

61356

34736

31133

65869


ԱԽԱԼՔԱԼԱՔԻ ԳԱՒԱՌԻ
Արական սեռի բնակիչները ըստ հասակի

 

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Ընդ. ար. սեռի

Ընդ իգ. սեռի

Բոլորը

2 սեռի

Քաղաքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայեր

152

74

63

68

54

50

59

45

47

44

29

32

57

48

53

48

54

60

49

45

390

287

202

101

38

6

5

-

2160

1919

4179

Ռուսներ

-

1

1

-

-

1

1-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

2

-

2

-

4

6

1

5

6

3

-

-

38

23

61

Վրացիներ

1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

6

4

4

2

-

-

-

-

27

25

52

Յոյներ

1

-

-

-

1

-

-

-

1

2

1

1

1

-

2

-

1

1

-

-

4

3

4

1

-

-

-

-

22

18

40

Հրէաներ

2

3

3

1

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

-

-

1

-

-

25

28

53

Թուրքեր

-

-

-

-

-

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

4

6

10

Քրդեր

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

5

-

5

 

156

80

68

71

55

52

61

45

51

46

31

33

58

49

56

49

58

61

52

46

412

309

215

109

45

10

5

-

2283

2020

4303

Գաւառում

3002

1130

976

871

845

846

791

852

596

729

535

396

817

684

772

802

743

790

675

707

5106

3728

2433

1463

625

138

52

6

31218

28278

59496

Ընդամէնը

3158

1210

1044

942

900

898

852

897

647

785

566

429

875

773

828

851

801

851

727

753

5518

4037

2648

1572

670

248

57

6

33501

30298

63799
Այս աղիւսակը միջոց է տալիս մեզ բնակիչներին տնտեսական տեսակէտից բաժանել հինգ խմբերի. ա) մինչեւ 15 տարեկաններ, այսինքն այնպիսիք, որոնք դեռ չեն հասել այն հասակին, որ իրենց աշխատանքով փոխարինէին այն, ինչ հասարակութիւնը կը ծախսէր նրանց պահպանութեան համար. բ) 15-20 տարեկաններ, այսինքն ինքնուրոյն տնտեսական կեանքի համար պատրաստուածներ. գ) 20-60 տարեկաններ, այսինքն ուժերի զարգացման եւ գործունէութեան կատարեալ շրջանին պատկանողներ. դ) 60-70 տարեկաններ, այսինքն ուժերի սպառման շրջանում գտնուողներ եւ ե) 70 տարեկանցից աւելիներ, որոնք արդէն դադարել են աշխատելուց։

Այսպէս ուրեմն մեր հետազօտած գաւառում բնակիչներն այդ հինգ դասակարգերի վրայ այսպէս են բաժանւում.

 

 

Քաղաքում

Գաւառում

 

բաց. թիւ

%

բաց. թիւ

%

0-15 տարեկ.

912

39, 9

14742

46, 9

16-20 ,,

266

11, 7

2915

9, 8

21-60

1045

45, 8

12730

40, 5

61-70 ,,

45

45, 8

635

2, 1

70 աւելի

15

0, 6

196

0, 7