Ջաւախք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԶԳԱԲՆԱԿՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆ

Ամուսնութիւն

Ախալքալաքի գաւառում միջին թուով տարեկան ամուսնանում  են 521 զոյգ, որ հասակի համեմատ հետեւեալ կերպով են դասաւորւում.

 

Արական

իգական

12-15 տարեկան

,,

15

15-20

124

343

20-25

176

111

25-30

155

20

30-35

43

15

35-40

10

7

40-45

7

6

45-50

3

3

50-55

3

2

 

521

521

 

Սրանից հետեւում է, որ ամուսնացողներ ըստ հասակի կազմում են հետեւեալ %.

 

 

Արական

իգական

15-20

23, 8

65, 8

20-25

33, 8

21, 3

25-30

29, 8

4,

 

Ըստ ազգութիւնների, ամուսնացողների թիւն դասակարգելու համար, մենք գտանք միայն Նադեժդինի հետեւեալ, 1876-1880 թուականների ամուսնութիւնների աղիւսակը.

 

 

 

 

մինչեւ 20 տարեկան

20-40

40-60

բոլորը

Հայեր

1274

310

23

1607

Վրացիներ

87

49

1

137

Մահմեդականներ

162

76

6

244

Ընդամէնը

1523

435

30

1988

 

Ծննդաբերութիւն

Ախալքալաքի ամբողջ գաւառում 1886-1890 թուականներին եղել են ծնունդներ՝

 

1886 թուին

3116

1887,,

3481

1888,,

3352

1889,,

3383

1890,,

3291

Ուրեմն՝ ընդամէնը

16, 623

Միջին թուով

3, 324

 

Հետեսապէս գաւառի ընդհանուր ծննդաբերութիւնն հասնում է 4. 63 կամ իւրաքանչիւր հազար բնակչին գալի է 46. 3 ծնունդ։ Ուրեմն այս գաւառի ծննդաբերութիւնը 8. 8 բարձր է իւր, Թիֆլիսեան, նահանգի ընդհանուր ծննդաբերութիւնից (37. 5), ինչպէս նաեւ նոյն նահանգի միւս գաւառիններից։

Ըստ ազգութեան ծնունդների թիւը, Նադեժդինի 1875-1880 թթ. հետազօտութեան համաձայն այսպէս է դասակարգւում։

 

 

 

 

 

 

բնակիչների թիւը

ծնուել է

մի ծնունդ ընկնում է քանի բնակչի

1000 բնակչից ծնուել է

 

 

5 տարում

մի տարում

 

 

Հայեր

29919

7382

1476

20. 2

49. 1

Վրացիներ

3532

683

136

26. 3

38. 5

Մահմեդական

6267

1089

218

28. 5

35. 1

Ընդամէնը

39718

9155

1831

21. 7

46. 1

 

Հայերից ծնւում են 49. 1 - վրացիներից հազար հոգուն 10. 6 եւ մահմեդականներից 13. 8 աւելի եւ հազար հոգուն 6 աւելի ամբողջ նահանգում ծնուած հայերից (42. 8)։ Վրացիների եւ մահմեդականների այս գաւառի ծնունդների թիւը 38. 5 եւ 35. 3 - նոյնպէս բարձր է ամբողջ նահանգի միեւնոյն ազգերի ծննդաբերութեան թուից - 36. 8 - 31. 3 իւրաքանչիւր հազար բնակչին [1] ։

 

Կանանց թուի համեմատութեամբ ընդհանուր արգասաւորութիւնը երեւում է հետեւեալ աղիւսակից.

 

 

կանանց թիւը

Ծնունդների տարեկան միջին թիւը

մի ծնունդ ընկնում է կանանց

1000 կանանցից ծնուել են

Հայեր

14036

1476

9. 5

105

Վրացիներ

1666

136

12. 3

81

Մահմեդական

3164

218

14. 3

69

Ընդամէնը

18866

1831

10. 1

97

 

Ախալքալաքի գաւառում արգասաւորութիւնը - հազար հոգուն 97 ծնունդ - նրա նահանգի ընդհանուր արգասաւորութիւնից (80) բարձր է։

Հայերի արգասաւորութիւնը (105) բարձր է ինչպէս գաւառի միւս ազգութիւնների, այնպէս եւ նրա ամբողջ նահանգի հայերի ընդհանուր արգասաւորութիւնից (89 հազար կնոջ)։

Ամիսների համեմատ ծնունդների թիւը 1875-1880 թուականներում այսպէս է դասակարգւում [2] ։

 

տե՛ս

 

Այս աղիւսակից հետեւում է, որ ծնունդների թիւն իւր մաքսիմումին հասնում է Յունուարին (յղութիւնը պատահում է ապրիլին, երբ գիւղացիներն արդէն ցանած են լինում արտերը) իսկ մինիմումին իջնում է յունիսին (յղութիւնը պատահում է սեպտեմբերին, գիւղացիների աշխատանքի ամենասաստիկ ժամանակ)։

Բացի սրանից, այս աղիւսակից հետեւում է, որ հարիւր արու երեխաների վերայ ծնւում են 89 աղջիկ. ամենաքիչը՝ մահմեդական վրացիների-84 եւ ամենաշատը՝ յունադաւան վրացիների մէջ-94։

 

Ննջեցեալներ

Ախալքալաքի գաւառում հինգ տարիների ընթացքում եղել են հետեւեալ թուով ննջեցեալներ.

 

Արական

Իգական

Միասին

1886 թուին

941

796

1637

1887 թուին

842

799

1641

1888 թուին

991

753

1744

1889 թուին

1300

1273

2573

1890 թուին

952

767

1719

Ընդամէնը

5025

4388

9314

Միջին թիւ

1005

877

1863

Հետեւապէս ե՛ւ իւրաքանչիւր հազար բնակչից մեռնում է 28. 3 մարդ։ Հարիւր տղամարդի վրայ մեռնում են 89 կին։

Վերոյիշեալ թուերն ես ստացել եմ տեղական ոստիկանատնից, իսկ ազգութիւնների, ամիսների եւ հասակի համեմատ ննջեցեալների թիւն այնտեղ չգտնելով, ես ստիպուած քաղում եմ Պանտուխովի յիշած Նադեժդինի հետազօտութիւնից [3] ։

Դասակարգեր

Քաղաքի

Գաւառի

Ամբողջ գաւառի

 

ար.

իգ.

Եր. ս.

ար.

իգ.

Եր. ս.

ար.

իգ.

Եր. ս.

Ազնուականներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տոհմական

8

12

20

1

1

2

9

13

22

Անձնական

5

4

9

,,

,,

,,

5

4

9

Մահմետական բարձր դասակարգ

5

5

10

110

113

224

116

118

234

Հոգեւորականութիւնք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայ լուսաւորչական

8

7

15

53

45

98

61

52

113

Յունադաւան

1

1

2

3

3

6

4

4

8

Միւս քրիստոնեաների

,,

,,

,,

10

6

16

10

6

16

Մահմետականների

,,

,,

,,

9

9

18

9

9

18

Պատուաւոր քաղաքացիներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տոհմական

130

106

236

120

105

225

250

202

452

Անձնական

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Վաճառականներ

52

44

96

,,

,,

,,

52

44

96

Բուրժուաներ (bourgeois)

1896

1748

3644

,,

,,

,,

1896

1748

3644

Արքունի գիւղացիներ

,,

,,

,,

31914

28636

60550

31914

28636

60550

Սեպհականատէր գիւղացիներ

,,

,,

,,

70

69

139

70

69

139

Գաղթականներ

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Պաշտօնաթող եւ պահեստի թողնուած ստորին պաշտօնեաներ

26

14

40

12

11

23

38

25

63

Օտարահպատակներ

69

61

130

8

3

11

77

64

141

Վերաբնակողներ

199

121

320

26

18

44

228

139

364

Ընդամէնը

2392

2123

4522

32337

29019

61356

34736

31133

65869

 

Ամենից շատ մատ պատահում է յունուարին-10. 6% եւ մարտին-10. 5%, իսկ ամենից քիչ՝ նոյեմբերին-7% եւ դեկտեմբերին-5. 7% տարեկան միջին թուով։ Ուշադրութեան արժանի է, որ մայիս, յունիս, յուլիս եւ օգոստոս ամիսներին, երբ կանանց տնային աշխատանքների վրայ աւելանում է եւ դաշտային աշխատանքները, կին ննջեցեալների թիւը կամ հաւասարւում է եւ կամ անցնում է տղամարդ ննջեցեալների թուից։ Հայ եւ մահմեդական ննջեցեալների թուերն ըստ ամիսների համապատասխանում են, իսկ յունադաւան վրացիների ննջեցեալների թիւը, գուցէ, պակա բարձրութեան եւ առողջարար տեղերում բնակուելու պատճառով, տարբերւում է ընդհանուրից եւ ամենաբարձրը լինում է յունիսին 13% տարեկան, միջին թուով։

Ըստ հասակի եւ ըստ ազգութիւնների հինգ տարուայ ընթացքում եղել են ննջեցեալներ։

 

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Ընդ. ար. սեռի

Ընդ իգ. սեռի

Բոլորը

2 սեռի

Քաղաքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայեր

152

74

63

68

54

50

59

45

47

44

29

32

57

48

53

48

54

60

49

45

390

287

202

101

38

6

5

-

2160

1919

4179

Ռուսներ

-

1

1

-

-

1

1-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

2

-

2

-

4

6

1

5

6

3

-

-

38

23

61

Վրացիներ

1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

6

4

4

2

-

-

-

-

27

25

52

Յոյներ

1

-

-

-

1

-

-

-

1

2

1

1

1

-

2

-

1

1

-

-

4

3

4

1

-

-

-

-

22

18

40

Հրէաներ

2

3

3

1

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

-

-

1

-

-

25

28

53

Թուրքեր

-

-

-

-

-

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

4

6

10

Քրդեր

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

5

-

5

 

156

80

68

71

55

52

61

45

51

46

31

33

58

49

56

49

58

61

52

46

412

309

215

109

45

10

5

-

2283

2020

4303

Գաւառում

3002

1130

976

871

845

846

791

852

596

729

535

396

817

684

772

802

743

790

675

707

5106

3728

2433

1463

625

138

52

6

31218

28278

59496

Ընդամէնը

3158

1210

1044

942

900

898

852

897

647

785

566

429

875

773

828

851

801

851

727

753

5518

4037

2648

1572

670

248

57

6

33501

30298

63799

 

Հայերից 25-50 տարեկան կանայք աւելի են մեռել քան թէ տղամարդիկ, այսպէս՝ 100 տղամարդու վրայ մեռել են կանայք՝ 25-30 տ. -144, 35-40 տ. -140, իսկ բոլորը՝ մինչեւ 50 տար. -124։ Վրացիների մէջ տղամարդկանց համեմատութեամբ կանայք ամենից շատ մեռնում են 35-40 տարեկան հասակում - հարիւր տղամարդի վրայ 160 կին, իսկ Մահմեդականների մէջ 35-40 տ. հասակում հարիւրին՝ 164 կին։ Ծննդաբերութեան հասակում կանայք անհամեմատ աւելի են մեռնում։

Ըստ հասակի եւ ազգութիւնների բոլոր ննջեցեալներից իւրաքանչիւր հազարին ընկնում են.

 

 

Հայեր

Վրացիներ

Մահմետականներ

Մինչեւ 1 տար.

186

49

115

1-2

195

157

136

2-3

138

155

84

3-4

74

79

56

4-5

53

27

45

5-10

89

111

99

10-15

29

65

51

15-20

19

39

27

20-25

18

23

40

25-30

23

45

37

30-40

44

52

76

40-50

34

57

63

50--60

23

49

52

60-70

25

52

54

70-80

29

35

39

80-90

15

4

21

90-100

6

-

2

100 աւելի

1

-

3

 

Մինչեւ մի տարեկան երեխաներ վրացիների մէջ մեռել են երկու անգամ աւելի քիչ՝ քան թէ մահմետականների եւ երեք անգամ աւելի քիչ քան թէ հայերի մէջ. իսկ մինչեւ հինգ տարեկան երեխաների մահուան տոկոսը հայերի մէջ է 64, վրացիների մէջ՝ 46, մահմետականների մէջ 73, վրացիների մէջ 57, մահմետականների մէջ 53։

Ախալքալաքի գաւառում մանուկների մահը աւելի սաստիկ է ոչ միայն Թիֆլիսեան նահանգի բոլոր գաւառներինից, այլ եւ Ռուսաստանի մանուկների մահից։ Այսպէս՝ ըստ հասակի բոլոր ննջեցեալներից իւրաքանչիւր հարիւրին ընկնում է.

 

 

0-10 տ.

10-20 տ.

20-50 տ.

50-70 տ.

70-100 տ.

Ախալքալաք քաղաք

70

2

13

5

10

Ախալքալաքի գաւառ

69

5

13

6

5

Ախալցխու գաւառ

48

6

25

12

7

Տիօնէտու գաւառ

27

9

33

17

12

Թիֆլիս նահանգ

41

8

29

14

7

Ռուսաստան

62

4

15

12

6

 

Ծնունդների թիւը համեմատելով ննջեցեալների թուի հետ, կստանանք ազգաբնակութեան տարեկան միջին աճումը.

 

 

ծնել են

մեռել են

տարեկան աւելացել են

1000 բնակ. աւելաց. են

Հայեր

1476

1027

449

15

Վրացիներ

136

52

84

23

Մահմետական

218

203

15

2

Բոլորը

1831

1282

549

14

 

Ազգաբնակութեան ընդհանուր աճումը գաւառում հասնում է հազարին 14, գրեթէ հաւասար նահանգի միջին աճման (15). ըստ ազգութիւնների, հայերի աճումը հաւասար է նոյն նահանգի հայերի աճման, վրացիների աճումը - 23 - բարձր է նոյն նահանգի վրացիների աճումից (12), իսկ մահմետականների աճումը - 2 - պակաս է նոյն նահանգի նրանց աճումից (4)։ Որովհետեւ Վրացիների աճման թուերը շատ քիչ են, ուստի սրանք չեն կարող արտայայտել ամբողջ գաւառի վրացիների աճումը, բայց հայերի աճումը, որ համարեա՛ ութ անգամ աւելի է մահմետականների աճումից, ցոյց է տալիս այս վերջիններիս կենսաբանական եւ առողջապահական պայմանների սաստիկ խղճալի դրութիւնը։

 

 

 [1]        Надеждинъ, Описание Тифлисской губернии.

[2]            Пантюхов, Ахалкалакский уезд.

[3]            Пантюхов, Ахалкалакский уезд. Медико-антропологический очерк, Тифлис, 1892.