Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գլուխդ է օծեալ իւղով պալասան,
Հոտ գայ ամպէրի ի քո բուրաստան,
Մազերդ է դեղձան սամուրի նման,
Որպէս զթել փայլուն. ե'կ ի մեր պաղչան:

Ճակատդ է զերթ սաթ, սատաֆի նման,
Փայլեալ քան զգոհար ի քո բուրաստան,
Ուներդ է բարակ ղալէմի նման,
Յօրինեալ կամար. ե'կ ի մեր պաղչան:

Աչքերդ է զերդ ծով օվկիանու նման,
Կանթեղ է ի վառ ի քո ծաղկաստան,
Երեսդ արեգակ, լուսին ի լրման,
Պայծառ ՚ւ անարատ. ե'կ ի մեր պաղչան:

Ակռադ մարգարիտ սպիտակ շարման,
Պիւլպիւլն քաղցր երգէ ի քո վարդաստան,
Բերանդ է անուշ նէպաթի նման,
Ինչպէս մեղր ի ծօր. ե'կ ի մեր սահրայն:

Լեզուդ է համեղ քան զգինի նռան,
Զմայլեցայ այժմիկ ի քո այգեստան,
Դունչդ է գեղեցիկ բոլորանման.
Շնորհատիպ պատկեր. ե'կ ի մեր սարայն:

Շրթունքդ է շէրպէթ, շիրին շէքէր լապ,
Կաթեալ ի սիրտն իմ. ե'կ ի մեր սեղան,