Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

Երանի սեֆայ թէ օգտիք ինչ բան,
Րոտեալ ինչ յախորժ ի խրախճանութեան,
Եմ միշտ ի մաղթանս յիշել զիս տարտամ,
Մաղթանաց ըղձի սակի գրելս այսքան:

Ի շնորհս Յիսուսի լինել օրհնաբան,
Արժանաւորիլ իւրոյ տեսութեան,
Յարքայականին փառաց իւր յարգման,
Ի կեանս անզրաւ ընդ ձեօք միաբան: