Ատանայի եղեռնը. Տեղեկագիր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իրենց նո՛յնքան շահեկան պարունակութեանը համար, ստորեւ կը դնենք Պապիկանի այն քանի մը հեռագիրները՝ որոնք իր կողմէ ի պաշտօնէ քաշուած են Ատանայէն։ Աւելցնենք որ ատեանին, բոլոր այս վաւերաթուղթերը տարաբաղդ Ս. Սուինի կողմէ լուսանկարուած եւ ուրիշներու կողմէ ֆրանսերէնի թարգմանուելով ղրկուած է զանազան հայանպաստ խմբակցութեանց կամ անհատներու, ասոնց կարգին նաեւ Pro Armeniaի ուրկէ թարգմանած ենք ներկայ գործին ամբողջութիւնը։

Յ. Ս.