Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մեռանիլ ըղձամ հողով ծածկելու,
Գարշապար ոտից դժոխք բանտելու:
Որոշեալ ստեանց պատճառ ինձ լալու,
Սիրելի բամբիշ մայրն է իմ պիտու:
Վերացեալ աչացս, կարօտ եմ տեսու,
Խաբեն զիս բանիւ նման տղայու:
Սնուցեալ որդեակդ ի քէն արտաքսու,
Գէշ Գէշ պատառի գազան ոսոխու:
Էրէկն եւ յեռանդ մտաբերելու,
Բարբառ եւ խօսիցդ յունկանս լսելու:
Սպասաւոր ռաբի, ըմպոն է շիրմու,
Զատուցեալս ստենէ եդիք ի ծոցու: