Գիրքերու քովն ի վեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ


ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ, Գիրքերու քովն ի վեր, Պէյրութ, 2011