Գիրքերու քովն ի վեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ ("LA VIE ET LES RÊVES")

Պ. Արշակ Չօպանեան տարիներու պատկառելի աշխատանքին մէջ, կեցած իր ազնուական բարձրութեան վրայ, կը շարունակէ ֆրանսերէն գրականութեան ծանօթացնել հայ մտային լաւագոյն էջերը։ Այդ երկասիրութեանց կարգին՝ ան տուած է իր գիրքերէն ալ եւրոպական աշխարհին:

Պ. Արշակ Չօպանեանի ոճը, այնքան ազնուական ու բարձրօրէն մաքուր իր մայրենի լաչակին տակ, կը մնայ նոյնքան չնորհալի, ճկուն ու գունագեղ Թէներու ու Հիկոներու լեզուին մէջ ալ:

 

1914