Հայերէնի եւ հայ գրականութեան դասաւանդումի կերպ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳՐԻԳՈՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ,
ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԵՒ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒՄԻ ԿԵՐՊ (Անթիլիաս, 1995)


Հրատարակութիւն Խաչեր Գալուստեան մանկավարժական կեդրոնի