Սկիւտարի վերջալոյսներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՅՍՆԵՐ

Լոյս է տեսել «Արեւելեան մամուլ», Իզմիր, 1905։


Բարեխնամ վեահրատարակութիւնը տե՛ս 

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ, ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՎԵՐՋԱԼՈՅՍՆԵՐ ԵՒ ԱՅԼ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (1895-1908)

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ ԳՐ. ՊԸԼՏԵԱՆ Հատորը կազմեցին եւ խմբագրեցին՝ ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ, ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ, 2009