Տարբերակներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
1. ԿԸ ՍԻՐԵՄ ԶՔԵԶ
       Ո՜հ, ո՞վ ես դու, սէ՞ր, երկնային շո՞ւնչ կամ հո՞ւր,
Քու սեւ անո՜ւշ աչերդ չունի գիշերը,
Վարդը չունի քու լանջդ ամբիծ ձիւնաթոյր,
Լուսին չունի քու վարդագոյն այտերը:
       Ցայգն՝ աստղերուն փաղփուն , լուսնոյն սիրադէմ,
Ցերեկն՝ ալեաց, ծաղկանց ժըպտիս, մէկուն գէթ.
Իսկ քեզ համար ես արցունքով կ՚աղօթեմ,
Դու չես շնորհեր նայուածք մ՚ինձ սեւ աչերէդ:
       Արդեօք էա՞կ մ՚ես, թէ երկնից զըւարթուն.
Կը նախանձին գեղոյդ վըրայ վարդ , լուսնակ,
Ձայնիկդ ապշած լըսելով քաղցր ու թրթռուն՝
Նոճեաց խորերն կը սգայ լըռին լուսինեակ:
       * ի՜նչ քաղցր է, եթէ ըլլամ ես զեփիւռ,
Եւ գըգուելով մազերդ խարտեաշ եւ անօսր,
Տամ շունչս յուշիկ այտերուդ վըրայ վարդասփիւռ,
Սըրբեմ, եթէ կայ աչքերուդ մէջ արտօսր:
       Պարտէզիդ մէջ իցի՜ւ թէ վարդ մ՚ըլլամ ես,
Եւ երբ դու գաս առաւօտուն ժըպտով պերճ,
Որ քու այտերդ կարմիր գունովըս ներկես,
Թոռմիմ փափկիկ ձեռքիդ մէջ տամ կեանքիս վերջ:
       Երանի՜ թէ վըտակ մ՚ըլլամ ես վըճիտ,
Եւ երբ յուշիկ նըստած մօտ իմ եզերքին՝
Պատկերանայ հայելոյս մէջ քու ժըպիտ,
Պըղտորելով կապոյտ ալիքըս ցամքին:
       Այլ ոչ, ա՛նգութ, եթէ ունիս սիրահար,
Իցի՜ւ թ՚անոր գերեզմանին վէմն ըլլամ,
Եւ հոն թափած դառն արցունքներդ ծըծեմ յար,
Ըզգամ դէմքդ այլ ոչ, թէպէտ վէմն, այլ կու լամ:
       Ո՜հ, դու սիրէ, գըգուէ, ժպտէ, Հայ աղջիկ,
Քեզի համար պիտի մեռնիմ, թո՛ղ պլպլուն
Արցունք մ՚հեղու դագաղիս վրայ սեւ աչիկդ,
Տըխուր շիրմիս վերեւ երգէ թո՛ղ պլպուլն: