Թարգմանութիւններ եւ փոխադրութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ճիոֆրի Չոսըրի հետեւեալ եռանգը (rondeau) ինծի կը յիշեցնէ գրեթէ իրեն ժամանակակից մեր սիրերգակներուն բանաստեղծութիւնները՝ սիրային զգացումի միեւնոյն կրակովը վառուած։
       Յոսըր տիրապետած է իր անունովը կոչուած ամբողջ գրական շրջանի մը, որ անգլիական գրականութեան երկրորդ շրջանն է։ Իր արժանիքը կը կայանայ մասնաւորապէս իրապաշտ վիպագրի իր տաղանդին մէջ, որ ծնունդ տուած է «Ganterbury Tales» անունով հեքեաթունակ պատմուածքներու կիսաւարտ շարքի մը, Պոգաչիոի Տասնօրեակին նմանող, սակայն ամէն տեսակետով անկէ գերազանց։
      
       ԵՌԱՆԳ
      
       Երկու աչքերդ պիտի սպաննեն զիս մէկէն,
       իրենց գեղին ա՛լ չեմ կրնար դիմանալ,
       սլաքն անոնց անցաւ սրտիս իմ մէջէն։
      
       Բառերդ լոկ շուտով պիտի դարմանեն
       վէրքը սրտիս, մինչ նոր է դեռ անիկա՝
       երկու աչքերդ պիտի սպաննեն զիս մէկէն։
      
       Հաւատարիմ ըզքեզ ես միշտ կը կարծեմ,
       ըլլաս կեանքիս կամ մահուանս տիրուհին.
       քանզի մահէս վերջն ալ սէրըդ պիտ լսեմ.
       երկու աչքերդ պիտի սպաննեն զիս մէկէն։
       ՉՈՍԸՐ
       1905