Յանգապատում

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
41. ԻՐԻԿՆԱՎԵՐՋ
       Կը ցնծայ ուտն ալեակին հետ,
Ճարճատելով ճիչ մը զըւարթ,
Զի կը սփռէ հարսն արփաւէտ`
Համայնին վրայ` մազերն իր վարդ:
       Կը ցնծա՛յ ուտն ալեակին հետ,
Երբ կանգ կ'առնէ կոյսին նաւակ.
Ու բզզալով ջուրն ու նըւագ`
Կ'երթան հոգւոյն այն ծաղկաւէտ:
       Կը ցնծա՜յ ուտն ալեակին հետ,
եւ օդն է քաղցրի՜կ զերթ մանանայ, եւ
Երկուքին վրայ երբ կը բանայ
Լուսին աղեղն` արծաթ իր նետ…