Յանգապատում

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԱՆԹՈՒԱԿԻՐ ՏԱՂԵՐ
       44. ՏՈՒԱՅՏԱՆՔ
       Անոր ցաւը` հո՛ւր է վառող ինձ համար,
Ինչպէս սէրն է` կեանք յորդաբուխ եւ անշէջ…
Քանի դիտեմ դէմքն ըսպիտակ զերթ մարմար,
Շիթ շիթ արցունք կը քարանայ սրտիս մէջ:
       Թարշամեր է կաթնաբուխ ցո՛լքը բերնին,
Իր ժըպիտին քնքոյշ ծաղիկն հոտեւան,
Ուր կը վառէր կեանքի ըղձանքը ջերմին,
Լի հըրայրքովն յուզումնալից իր գարնան…
       Եւ գլխիկոր` ինչպէս եղնիկ վիրաւոր,
Կը տեսնեմ, երբ հուրն երազանքն իմ ծաղիկ,
Կը դաշունեն զիս մորմոքներ բիւրաւոր,
Խաւարելով անուրջն հոգւոյս խաղաղիկ…